Czym jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Czym jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Praktycznie 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który obchodzi się dnia 16 listopada. Ten dzień, ma co roku informować, że z brakiem akceptacji coraz częściej ma styczność bardzo dużo osób. Jest to pewnego rodzaju prośba do ważnych instytucji publicznych, naukowców i rządów, aby znaleźli wyjście z tego występującego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy między innymi na tym, aby wyeliminować nietolerancję przez edukowanie, czy również tworzenie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu potęgowanie akceptacji i zachęcanie do braku gnębienia osób dyskryminowanych.

Częściej powstające akty terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były powodem stworzenia tejże inicjatywy. Zarejestrowano jednak, że to właśnie te grupy mają do czynienia z bardzo częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Obchodzenie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma pomóc w znalezieniu głównych przesłanek uformowania się nietolerancji, ale też mają sygnalizować, jak tragiczne potrafią być przejawy braku akceptacji dla osób dręczonych. Aby dociec, czym faktycznie jest szanowanie cudzych praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz akceptacja różnic indywidualnych, potrzebne są takie przedsięwzięcia, które bezwzględnie okazują się pomocne w tym zakresie. Ponadto ma szkolić, uczyć umiejętność słuchania drugiego człowieka, zrozumienia innych ludzi, ale również doceniania różnych kultur.

Jak obchodzono w naszym kraju Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Wspólny manifest wygłosili prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie werbalnej i fizycznej przemocy wynikającej z homofobii i rasizmu, ale i też wykazują silne zrozumienie dla tych osób. Pod ogólnym manifestem podpisał się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Solidarność dnia 16 listopada będzie nagłaśniana poprzez wywieszanie wielobarwnych banerów oraz oświetlenie budynków, jak powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Głównie w tęczowych barwach został podświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.